Search
Close this search box.

Deintyddfa
Aberteifi

Sut i gysylltu Gyda Ni

Os ydych wedi ymuno ar practis cysylltwch gyda ni ar y rhif ffôn isod.

 

01239 801974

Oriau Agor

Dydd Llun

9-1 a 2-5

Dydd Mawrth

9-1 a 2-5

Dydd Mercher

9-1 a 2-5

Dydd Iau

9-1 a 2-5

Dydd Gwener

9-1 a 2-5

Croeso i Ddeintyddfa Aberteifi

Practis teuluol ydyn ni sy’n cynnig gofal deintyddol gwych yng nghalon Aberteifi. Adeilad CICC yw cartref y ddeintyddfa a hynny ddim yn bell o ganol y dref ac rydym yn falch iawn o fod wedi meithrin sylfaen driw o gwsmeriaid o bob rhan o Geredigion.

Ein Gwasanaethau

Mae Deintyddfa Aberteifi yn cynnig amrywiaeth o driniaethau - o archwiliadau deintyddol rheolaidd a glanhau proffesiynol i’r teulu i gyd i waith deintyddol cosmetig modern er mwyn rhoi gwell gwên i chi.

Archwyliadau Deintyddol

Gwaith Cosmetic

Triniaeth Brys

Pam dewis ein Gwasanaethau Ni

Mae ein tîm proffesiynol a chyfeillgar yn barod i sgwrsio efo chi am eich anghenion

Tîm Proffesiynol

Bydd ein tîm medrus yn eich helpu

Mae ein ystafelloedd triniaeth ar y llawr gwaelod er mwyn darparu mynediad hawdd i bob claf

Digonedd o le parcio am ddim a safle bws y tu allan i'r Practis

Ystafelloedd Triniaeth
Deintydd
+cleifion

Triniaeth Brys

Cysylltwch â ni yn ystod oriau arferol, cyn gynted â phosibl yn y bore, fel y gallwn geisio trefnu apwyntiad ar yr un diwrnod

Ar gyfer argyfyngau y tu allan i oriau cyffredin, ffoniwch 111. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma 111.wales.nhs.uk

Private Emergency Appointments will also be  available for those not registered with the Practice from April 2022. The cost of a private emergency  appointment is £120 which includes urgent treatment of one tooth as well as necessary xrays

Amdanom Ni

Mae ein tîm proffesiynol a chyfeillgar yn barod i sgwrsio efo chi am eich anghenion

Will Howell

Deintydd

Mari Kirk

Deintydd

Allison Walker

Deintydd

Bethan Faulkner

Rheolwr y Practis

Cwestiynau Cyffredin

Cysylltwch ar ein rhif ffôn 01239 801974 os ydych wedi ymuno ar practis. Os ydych eisiau ymuno ar practis cysylltwch gyda Tîm Gwasanaethau Deintyddol ar 01267 229695

Mae lefel yr ymbelydredd o beledr X yn isel iawn mewn deintyddfa
Mae llawer o bobol yn ceisio ymuno a deintydd GIG yn yr ardal. Os ydych yn methu dau apwyntiad heb adael i ni wybod, ni fyddwn yn cynnig apwyntiad arall i chi. Rydym yn gobeithio yn fawr bydd hwn ddim yn digwydd.
cyCymraeg